Numizmatyka Średniowieczne

3,98PLN: 0,116%7,94PLN: 0,116%8,91PLN: 0,695%10,00PLN: 0,579%12,00PLN: 0,232%12,90PLN: 1,738%14,10PLN: 1,159%15,10PLN: 2,781%15,80PLN: 1,622%16,60PLN: 0,463%17,00PLN: 4,867%18,20PLN: 0,927%19,10PLN: 5,562%20,00PLN: 7,300%22,90PLN: 1,043%24,00PLN: 0,579%25,10PLN: 3,244%25,70PLN: 0,232%26,90PLN: 2,317%28,20PLN: 1,043%28,80PLN: 0,927%30,20PLN: 5,562%33,10PLN: 0,348%33,90PLN: 0,348%34,70PLN: 4,056%36,29PLN: 0,811%37,20PLN: 1,738%38,00PLN: 0,232%38,90PLN: 0,463%39,79PLN: 6,489%42,70PLN: 0,116%43,70PLN: 0,463%44,70PLN: 2,433%46,80PLN: 0,232%47,90PLN: 0,116%49,00PLN: 0,116%50,10PLN: 6,952%55,00PLN: 1,043%60,30PLN: 2,086%64,59PLN: 0,232%70,80PLN: 1,738%75,90PLN: 2,086%79,40PLN: 0,695%89,10PLN: 0,927%100PLN: 5,794%120PLN: 0,232%126PLN: 1,738%129PLN: 0,579%141PLN: 0,232%151PLN: 4,287%158PLN: 0,232%170PLN: 0,579%174PLN: 0,232%182PLN: 0,232%200PLN: 2,897%219PLN: 0,232%224PLN: 0,116%229PLN: 0,116%240PLN: 0,116%251PLN: 2,086%302PLN: 1,738%347PLN: 0,232%372PLN: 0,116%398PLN: 0,463%501PLN: 0,232%603PLN: 0,232%759PLN: 0,116%794PLN: 0,116%891PLN: 0,116%2000PLN: 0,116%