Numizmatyka Średniowieczne

3,98PLN: 0,157%7,94PLN: 0,157%8,91PLN: 0,943%10,00PLN: 0,786%12,00PLN: 0,314%12,90PLN: 2,201%14,10PLN: 1,258%15,10PLN: 3,302%15,80PLN: 2,044%16,60PLN: 0,629%17,00PLN: 6,289%18,20PLN: 1,101%19,10PLN: 6,918%20,00PLN: 8,805%20,90PLN: 0,157%22,90PLN: 1,258%24,00PLN: 1,101%25,10PLN: 3,616%25,70PLN: 0,314%26,90PLN: 2,987%28,20PLN: 1,415%28,80PLN: 0,943%30,20PLN: 7,390%33,10PLN: 0,629%33,90PLN: 0,629%34,70PLN: 5,189%36,29PLN: 0,786%37,20PLN: 2,358%38,00PLN: 0,314%38,90PLN: 0,786%39,79PLN: 7,075%42,70PLN: 0,314%43,70PLN: 0,472%44,70PLN: 2,830%45,70PLN: 0,157%46,80PLN: 0,314%47,90PLN: 0,157%49,00PLN: 0,157%50,10PLN: 8,019%55,00PLN: 1,258%60,30PLN: 1,887%64,59PLN: 0,157%70,80PLN: 2,201%75,90PLN: 0,314%79,40PLN: 1,415%81,30PLN: 0,157%89,10PLN: 0,943%91,20PLN: 0,157%95,50PLN: 0,629%100PLN: 1,258%120PLN: 0,157%129PLN: 0,786%141PLN: 0,314%151PLN: 0,472%158PLN: 0,157%170PLN: 0,472%182PLN: 0,157%200PLN: 0,786%219PLN: 0,157%229PLN: 0,157%240PLN: 0,157%251PLN: 0,314%302PLN: 0,629%372PLN: 0,157%398PLN: 0,314%2000PLN: 0,157%