Numizmatyka Średniowieczne

3,98PLN: 0,143%7,94PLN: 0,143%8,91PLN: 0,857%10,00PLN: 0,714%12,00PLN: 0,286%12,90PLN: 2,143%14,10PLN: 1,143%15,10PLN: 3,000%15,80PLN: 1,857%16,60PLN: 0,571%17,00PLN: 5,714%18,20PLN: 1,000%19,10PLN: 6,286%20,00PLN: 8,000%20,90PLN: 0,143%22,90PLN: 1,143%24,00PLN: 0,714%25,10PLN: 3,286%25,70PLN: 0,286%26,90PLN: 2,714%28,20PLN: 1,286%28,80PLN: 0,857%30,20PLN: 6,429%33,10PLN: 0,429%33,90PLN: 0,571%34,70PLN: 4,857%36,29PLN: 0,714%37,20PLN: 2,286%38,00PLN: 0,286%38,90PLN: 0,571%39,79PLN: 6,714%42,70PLN: 0,286%43,70PLN: 0,571%44,70PLN: 2,714%45,70PLN: 0,143%46,80PLN: 0,286%47,90PLN: 0,143%49,00PLN: 0,143%50,10PLN: 7,571%55,00PLN: 1,143%60,30PLN: 1,857%64,59PLN: 0,143%70,80PLN: 2,143%75,90PLN: 1,571%79,40PLN: 1,286%81,30PLN: 0,143%89,10PLN: 1,000%91,20PLN: 0,143%100PLN: 2,571%120PLN: 0,143%126PLN: 0,571%129PLN: 0,714%141PLN: 0,286%151PLN: 3,000%158PLN: 0,143%170PLN: 0,571%182PLN: 0,143%200PLN: 1,286%219PLN: 0,143%229PLN: 0,143%240PLN: 0,143%251PLN: 1,143%302PLN: 1,143%347PLN: 0,143%372PLN: 0,143%398PLN: 0,286%501PLN: 0,143%603PLN: 0,286%708PLN: 0,143%759PLN: 0,143%2000PLN: 0,143%