Okrycia wierzchnie Pozostałe

3,02PLN: 0,087%3,98PLN: 0,087%5,01PLN: 0,087%7,08PLN: 0,087%7,94PLN: 0,087%8,91PLN: 0,349%10,00PLN: 0,698%11,70PLN: 0,087%13,50PLN: 0,175%14,10PLN: 0,087%15,10PLN: 0,087%15,80PLN: 1,047%17,00PLN: 0,436%19,10PLN: 0,175%20,00PLN: 0,785%22,90PLN: 0,175%23,40PLN: 0,087%24,50PLN: 0,087%25,10PLN: 3,839%25,70PLN: 0,175%26,90PLN: 0,087%28,20PLN: 0,349%30,20PLN: 0,436%30,90PLN: 0,087%31,60PLN: 0,087%32,40PLN: 0,262%33,10PLN: 0,175%33,90PLN: 0,960%34,70PLN: 1,396%38,00PLN: 0,262%39,79PLN: 1,134%41,70PLN: 0,349%42,70PLN: 0,175%43,70PLN: 0,349%44,70PLN: 0,262%47,90PLN: 0,087%49,00PLN: 0,087%50,10PLN: 0,698%52,50PLN: 3,316%55,00PLN: 0,436%57,50PLN: 0,175%58,90PLN: 1,745%60,30PLN: 1,571%64,59PLN: 0,873%66,09PLN: 0,087%69,20PLN: 2,356%70,80PLN: 0,349%72,40PLN: 0,873%75,90PLN: 0,611%77,59PLN: 0,087%79,40PLN: 0,524%81,30PLN: 0,611%83,20PLN: 0,873%85,10PLN: 2,007%87,10PLN: 0,175%89,10PLN: 2,531%91,20PLN: 0,436%93,30PLN: 0,087%95,50PLN: 1,832%100PLN: 4,712%105PLN: 0,175%107PLN: 0,087%110PLN: 0,262%115PLN: 0,262%120PLN: 1,396%126PLN: 0,262%129PLN: 0,262%132PLN: 0,436%135PLN: 0,611%138PLN: 1,222%141PLN: 1,483%148PLN: 2,443%151PLN: 2,531%158PLN: 2,531%166PLN: 0,436%170PLN: 2,356%178PLN: 1,396%182PLN: 2,967%191PLN: 1,658%195PLN: 0,436%200PLN: 5,672%209PLN: 1,483%219PLN: 1,396%229PLN: 0,524%234PLN: 0,524%240PLN: 1,571%245PLN: 0,262%251PLN: 1,745%257PLN: 0,262%269PLN: 0,698%275PLN: 0,611%282PLN: 0,175%288PLN: 0,873%302PLN: 1,309%309PLN: 0,436%316PLN: 0,436%324PLN: 0,873%331PLN: 0,175%339PLN: 1,571%347PLN: 0,087%355PLN: 0,524%363PLN: 1,047%372PLN: 0,436%380PLN: 0,785%389PLN: 0,436%398PLN: 1,396%417PLN: 0,698%427PLN: 0,436%437PLN: 0,087%447PLN: 0,349%468PLN: 0,436%479PLN: 0,524%490PLN: 0,087%501PLN: 0,436%525PLN: 0,175%537PLN: 0,087%550PLN: 0,087%603PLN: 0,087%646PLN: 0,349%676PLN: 0,087%692PLN: 0,611%759PLN: 0,087%776PLN: 0,087%794PLN: 0,524%851PLN: 0,087%871PLN: 0,436%891PLN: 0,698%955PLN: 0,611%1000PLN: 0,087%1050PLN: 0,349%1100PLN: 0,087%1150PLN: 0,262%1200PLN: 0,524%1230PLN: 0,175%1290PLN: 0,611%2000PLN: 0,087%